σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδασκαλία των μαθημάτων
 

Τεχνολογική αλλαγή και οικονομικοκοινωνικός μετασχηματισμός:

Δομή και μεταβολές της ελληνικής οικονομίας 19ος-20ος  αιώνας

κωδ. 134  
 

και

 
Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη (1923-2011)

κωδ. 208
 

θα γίνεται στην

αίθουσα Ε14, (5ος όροφος νέοκτιστου κτιρίου).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-22