σε δοκιμαστική λειτουργίαΣτην Πρώτη Σειρά

Ορκωμοσία Διδακτόρων - 02.07.2015Κατατάξεις Πτυχιούχων Ακαδημαϊκού Έους 2015-2016
Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στο ΠΜΣ ΄Εγκληματολογία¨- Αιτήσεις 5-30 Ιουνίου ε.έ. Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στο ΠΜΣ ΄Κοινωνιολογία΄- Αιτήσεις 18 Μαϊου-12 Ιουνίου ε.έ.