Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

-Ιστορία των Ιδεών (Διαφωτισμός, Μαρξισμός)

-Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία των επαναστάσεων

-Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου και της δημοκρατίας (Μαρξισμός, Μετα-μαρξισμός)

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες:

-Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία

-Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

 

Διδασκόμενα Μαθήματα: (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά)

Προπτυχιακά:

-Ιστορία των Ιδεών Ι: Διαφωτισμός

-Ιστορία των Ιδεών ΙΙ: Μαρξισμός

-Φιλοσοφία της Ιστορίας

-Μαρξ: Φιλοσοφία και Πολιτική

Μεταπτυχιακό:

-Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 02.12.1958. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών, φοίτησα και ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές σπουδές μου στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, εξειδίκευσα τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου και τις σπουδές μου στην πολιτική επιστήμη, και ειδικότερα στο πεδίο της πολιτικής θεωρίας και πολιτικής φιλοσοφίας εκπονώντας διδακτορικές διατριβές στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Leicester.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις (μέχρι 5 για κάθε κατηγορία)

Μονογραφίες 

-Ο Μαρξ της εξέγερσης στον Κήπο του Επίκουρου, Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 2003.

-Ο Στωικός Montesquieu, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα 2008.

-Για τη διαλεκτική εξουσίας και επανάστασης. Σκέψεις με αφετηρία το έργο του John Holloway, “Ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία”, Εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα 2009.

-Ο Marx της δημοκρατίας, Εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα 2014.

[*“True Democracy” as a Prelude to Communism. The Marx of Democracy, Palgrave Macmillan, 2018.]

-Πριν & Μετά τον Marx. Ελευθερία και αναγκαιότητα. Κείμενα για μια φιλοσοφία της επανάστασης και του κομμουνισμού, Εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα 2018.

Άρθρα σε σειρές, επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους

-«Ο Ύστερος Πολιτικός Rousseau: Εισαγωγή στα Γράμματα από το Βουνό», όπως περιλαμβάνεται στην έκδοση Ζαν-Ζακ Ρουσώ, Γράμματα από το Βουνό, [Επιμέλεια: Αλέξανδρος Χρύσης, Μετάφραση: Κατερίνα Κέη], Εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 2002, σσ. 9-83.

-«Ο Νομοθέτης  Rousseau: Εισαγωγή στο Σχέδιο Συντάγματος για την Κορσική και στους Στοχασμούς για τη διακυβέρνηση της Πολωνίας», [Επιμέλεια: Αλέξανδρος Χρύσης, Μετάφραση: Κατερίνα Κέη], Εκδόσεις «Πολύτροπον», Αθήνα  2006, σσ. 9-55.

-«Ο κομμουνισμός του Μαρξ ως κριτική στη «ριζοσπαστική δημοκρατία» του Ερνέστο Λακλάου», Τετράδια Μαρξισμού, Καλοκαίρι 2016, τ. 1, σσ. 91-110.

-«Το συμβάν της Οκτωβριανής Επανάστασης και η ιδέα του κομμουνισμού του Αλαίν Μπαντιού», Τετράδια Μαρξισμού, Καλοκαίρι 2017, τ. 4, σσ. 207-220.

-“In Search of the Modern Prince: a Critical Absence Reconfirmed through the Greek Experience”, Crisis, Movement, Strategy. The Greek Experience (Edited by Panagiotis Sotiris), Brill, Leiden/Boston, 2018, σσ. 244-266.

…………………..

Επιμέλειες Συλλογικών Τόμων 

Herbert Marcuse. Κριτική, Ουτοπία, Απελευθέρωση, Εκδόσεις ΣΤΑΧΥ, Αθήνα 1999 (Επιμέλεια σε συνεργασία με Γ.Ι.Μανιάτη και Γ.Σαγκριώτη)

Georg Lukács: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αθήνα 2006(Επιμέλεια σε συνεργασία με Γ.Σαγκριώτη)

…………………….

Ανακοινώσεις σε  Επιστημονικά Συνέδρια

-«Ο Louis Althusser ως πολιτικός θεωρητικός της μετάβασης. Και πάλι για τη δικτατορία του προλεταριάτου», [Εισήγηση σε επιστημονική διημερίδα με θέμα «(Ξανα)διαβάζοντας τον Althusser σήμερα. Πολιτική, Φιλοσοφία, Μαρξισμός», 02-03.04.2016].

-«Ηγεμονία και Δημοκρατία: Θέσεις για την αντίθεση μαρξισμού και μετα-μαρξισμού στην εποχή μας», [Εισήγηση σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Θεωρία της Δημοκρατίας» στη μνήμη του Σταύρου Κωνσταντακόπουλου, 10-11.06.2016].

«1905-1917-2017. Δημοκρατισμός και κομμουνισμός. Ανάδειξη, ανάσχεση, αναγκαιότητα μιας επαναστατικής διαλεκτικής» [Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο «Ο μαρξισμός στον 21ο αιώνα. Η Οκτωβριανή Επανάσταση. Η εποχή της και η δική μας», 08-09.12.2017]