ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Τομέας: Κοινωνικής Μορφολογίας

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική (ΦΕΚ 70/τνπδδ/2.04.02)

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 210 9201798

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ  176 71, ΕΛΛΑΔΑ Γραφείο Ε4, Νέο Κτήριο

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Μελέτη συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, Πολυμεταβλητή ανάλυση, Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας, Μαρκοβιανές διαδικασίες, Μοντέλα ανάλυσης επιβίωσης (βλ. και σύντομο βιογραφικό).

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες: βλ. σύντομο βιογραφικό

 

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Προπτυχιακά:  

  • Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης.
  • Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις μεθόδους διδιάστατης και πολυδιάστατης ανάλυσης.
  • Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση στατιστι­κών πακέτων Η/Υ
  • Μέθοδοι και τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Η ποσοτική προσέγγιση

Μεταπτυχιακά:

  • Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας: Ποσοτικές προσεγγίσεις

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκα στο Ναύπλιο και μεγάλωσα στους τόπους καταγωγής των γονέων μου, στο Λυγουριό (Δήμος Επιδαύρου) και στα Δίδυμα (Δήμος Ερμιονίδος) Αργολίδας.

Σπούδασα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθη­ματικών (βασικό πτυχίο) και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Chelsea College (σήμε­ρα, King's Colle­ge), Τμήμα Μαθη­ματικών, Master of Science (M.Sc.) Θετι­κών Επιστημών με τομείς εξειδίκευσης Στατιστική (εκτι­­μη­­τι­­κή, έλεγχος, πολυδιάστατη ανά­λυ­ση, ακο­λου­θια­κός έλεγ­χος), Θε­ω­ρία πιθανοτήτων, στοχαστι­κές ανελίξεις, μοντέλα αλληλεπι­δρώ­ντων πληθυ­σμών) και διαφορικές εξισώ­σεις. Εξειδικεύτηκα στη Στατιστική στο London School of Economics and Political Science, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Τμήμα Στατιστικής από όπου πήρα και το διδακτορικό μου δίπλωμα (Ph.D) στη Στατιστική. Τίτλος διατριβής: “Genera­lized Markovian Man­power Models. Theory and Applications”. Επιβλέπων καθηγη­τής: David J. Bartholomew.

­­Έλαβα υποτροφία για διδακτορικές σπουδές από το Κοινω­φελές Ίδρυμα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" και ειδική επιχορήγηση (award) από το London School of Economics and Political Science

Από το 1987 είμαι μέλος του Ερευνητικού και Διδακτικού προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, από το 2002 ως καθηγήτρια στο αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική”.  

Έχω διατελέσει: Επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστή­μιο Πατρών, ειδικός επιστήμονας στο ΑΠΘ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Με επιστημονική άδεια Επισκέπτρια καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια της Μεγά­λης Βρετανίας UMIST, Ulster και London School of Economics & Political Science, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Milano Bicocca. Επίσης εργά­στηκα ως ερευνήτρια, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Κέντρο Προγραμματι­σμού & Οικονομικών Ερευνών, στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας.

Έχω διατελέσει μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών (Royal Statistical Society, Bernoulli Society of Mathematical Statistics and Probability, Operational Research Society, Manpower Society) και αντιστοίχων ελληνικών (Ελληνική Μαθη­μα­τική Εται­ρεία, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρη­σια­κών Ερευνών).

Το δημοσιευμένο ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνεται σε σειρά επιστημονικών εργασιών δημο­σιευμένων σε διεθνή ξενό­γλωσσα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και σε βιβλία, μονο­γραφίες και εργασίες στην ελληνική γλώσσα. Το έργο αυτό έχει δεχτεί πλήθος έτερο-αναφορών στη διεθνή ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Τα τρέχοντα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάπτυξη στατιστι­κών προτύπων (μοντέλων) που εμπνέονται από υπάρχοντα κοινωνι­κά προβλήματα καθώς και στη διε­ρεύ­νη­ση κοινωνικών προτύπων μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Ειδικότερα το επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνει μοντέλα ανάλυσης επι­βίωσης (για λογοκριμένα και πλήρη δεδομένα), στοχαστικές μαρ­κο­βιανές διαδικασίες, μοντέλα πολυμεταβλητής ανάλυσης, τεχνι­κές εξόρυξης δεδομένων, λογιστικά μοντέλα ανάπτυξης, μεθοδολο­γία ποσοτικής έρευνας καθώς και την εφαρμογή αυτών σε κοινωνικά δεδομένα. Οι τρέχουσες εφαρμογές αφορούν σε δεδο­μέ­να εκπαίδευσης και απασχόλη­σης κυρίως από το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα μελετώνται θέματα αναφορικά με την κατανομή της χρονικής διάρκειας πανεπιστημιακών σπου­δών και τους παράγοντες που συνδέονται, την εξέλιξη της επίδο­σης των φοιτη­τών, τα προγράμματα σπουδών, την απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργα­σίας και τα χαρακτηριστικά της εργασίας τους και τέλος την διαχρονική κατανομή της συμμετοχής του φύλου στην εκπαίδευση.

Έχω διδάξει πλήθος μαθημάτων (συναφή με Μαθηματικά, Στατιστική, Θεωρία δειγματοληψίας κά) σε διάφορα Πανεπιστη­μιακά τμήματα (πχ. Τμήματα Κοινωνιολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, ΜΜΕ και Ψυχολογίας του Παντείου, Τμήμα στατιστικής και ασφα­λι­στικής επιστήμης του Παν. Πειραιώς, ΤΕΦΑ Παν. Θεσσαλονίκης, Τμήματα Κοινωνικών επιστημών Παν. Κύπρου, Διάφορα τμήματα της Πολυτεχνικής σχολής του Παν. Πατρών). Σήμερα διδάσκω στο τμήμα Κοινωνιολογίας τα παρακάτω μαθήματα:

 

Προπτυχιακά:

Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης.

Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις μεθόδους διδιάστατης και πολυδιάστατης ανάλυσης.

Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων Η/Υ

Μέθοδοι και τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας Ι: Η ποσοτική προσέγγιση

Μεταπτυχιακά: Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας:  Ποσοτικές προσεγγίσεις

 

FaLang translation system by Faboba