σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

  • Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων διαφόρων κατηγοριών υποψηφίων.
  • Η εγγραφή των επιτυχόντων ορίζεται στο διάστημα 15/02 ως 22/02.
  • Για τον κατάλογο των επιτυχόντων και την πλήρη ανακοίνωση της Γραμματείας βλ. συνημμένα.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-14

Συνημμένα
Κατατάκ_2012.pdf