σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Από τη Γραμματεία Ξένων Γλωσσών ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι η γραμματεία του Τμήματος  δέχεται τίτλους για απαλλαγή από

Τρίτη 3 Απριλίου έως και Τρίτη 15 Μαΐου 2012,

κάθε

Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 10.00 πμ έως 12.00μ.

 

  • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους
  1. τον τίτλο θεωρημένο από το ΄Ιδρυμα έκδοσης του και
  2. το βιβλιάριο σπουδών τους.
     

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-04-10