σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώνεται από τη Γραμαμτεία του Τμήματος σε όσους πρόκειται να ολοκληρώσουν  τις σπουδές τους στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο  Σεπτεμβρίου 2012, ότι

  • μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου μέχρι και την Τρίτη 13-11-2012, μόνο  κάθε Τρίτη 10.00-13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος.
     

Η αίτηση υποβάλλεται  όταν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική  βαθμολογία
 

  1. οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς  και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου  και
  2. η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα.    

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 

Κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας απαιτείται να προσκομίζονται τα:

  1. Το  βιβλιάριο σπουδών
  2. Ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το φοιτητικό εισιτήριο (πάσο).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-06