ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

300148 Πόλη και Νεωτερικότητα 

300175 Φιλοσοφία της Ιστορίας (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300206 Στοιχεία Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συνταγματικού Δικαίου (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300086 Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις

300117 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία

300131 (Μετα)νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία

300158 Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας-Επικοινωνία στη Σύγχρονη Καθημερινή Ζωή

300207 Σύγχρονα Πολιτικά Συστήματα Διακυβέρνησης (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300823 Ενδοοικογενειακή Βία

300833 Πληροφοριακή Παιδεία Ι: Αναζήτηση και Διαχείριση Πηγών

300118 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300134 Τεχνολογικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300154 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου και του Έθνους στα ΜΜΕ

300155 Κοινωνία και Κοινοτισμός

300783 Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

300832 Κοινωνιολογία των Συγκινήσεων (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300834 Πληροφοριακή Παιδεία ΙΙ: Δεοντολογία εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών

300031 Πρακτική Άσκηση (τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας)

300765 Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών

300831 Ενδυνάμωση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων – Βιωματική Εκπαίδευση (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300035 Πρακτική Άσκηση (τομέα Κοινωνικής Μορφολογίας)

300181 Οικονομική Εγκληματικότητα ΙΙ. Πολιτικοοικονομική Προσέγγιση

300630 Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

300215 Κοινωνία και χώρος

300690 Ιστορία των Ιδεών Ι: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300719 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία : Σχηματισμός των Δομών ΙΙ (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300728 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Στατιστικής, με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ

300744 Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής: Σύγχρονοι διάλογοι και μετανάστευση (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300100 Λαϊκή Τέχνη και Κοινωνία. Θέματα Λογοτεχνίας και Κινηματογράφου

300183 Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Κοινωνία και Δημόσια Απασχόληση (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300187 Κοινωνία και Διαφθορά

300052 Σύγχρονη Κοινωνική & Πολιτική φιλοσοφία Ι

300108 Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300145 Κοινωνικές Ανισότητες Ι (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300157 Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση

300216 Προβιομηχανικές Κοινωνίες Ι (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300692 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης Ι (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300708 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι

300749 Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα

300755 Κοινωνιολογία της Θρησκείας Ι: Θεωρητικά Ρεύματα και Συγγραφείς

300057 Σύγχρονη Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300116 Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300132 Πολιτική Κοινωνιολογία: Σύγχρονες θεωρίες για την εξουσία και την πολιτική νομιμοποίηση

300146 Κοινωνικές Ανισότητες ΙΙ : Πολιτικές για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300218 Προβιομηχανικές Κοινωνίες ΙΙ

300754 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ

300030 Πρακτική Άσκηση (τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας)

300165 Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

300179 Marx. Φιλοσοφία και Πολιτική (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300204 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι

300211 Κοινωνία και Διαδίκτυο: Η κοινωνική θεωρία στην εποχή της πληροφορίας

300219 Φύλο και Σεξουαλικότητες

300635 Διδακτική της Κοινωνιολογίας – Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών

300822 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Θεσμοί και Εξελίξεις

300136 Ειδικά Θέματα Ποιοτικής Έρευνας: Προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία και στον Κινηματογράφο (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300034 Πρακτική Άσκηση (τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας)

300133  Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτων ΙΙ: Μορφές των Σύγχρονων Κομματικών Συστημάτων

300171 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού

300174 Συγκρότηση της Σύγχρονης Ελληνικής Διανόησης ΙΙ (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300180 Ιστορία των Ιδεών ΙΙ: Μαρξισμός (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300185 Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων έως τον 15ο αιώνα (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300209 Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300213 Η ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300221 Οικονομίες του αρχαίου κόσμου (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300205 Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας της Γνώσης (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300828 Κοινωνική Διαμεσολάβηση: Έννοιες, Πρακτικές, Εφαρμογές και Εκπαίδευση


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

300615 Εγκληματολογική Θεωρία Ι

300636 Ποινικό Δίκαιο και στοιχεία Ποινικής Δικονομίας

300774 Εμπειρική Εγκληματολογία Ι

300778 Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος

300176 Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος ανηλίκων

300680 Ιστορία Εγκληματολογικών Θεωριών (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300773 Eγκληματολογική Θεωρία ΙΙ: Θεωρίες του ελέγχου και της διακινδύνευσης

300779 Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ

300019 Εγκληματολογικές προσεγγίσεις του Ποινικού Δικαίου και των θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης Ι

300142 Ναρκωτικά: Νομοθεσία και Πολιτικές

300188 Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων

300706 Συγκριτική Εγκληματολογία

300723 Κριτική Εγκληματολογία

300023 Εγκληματολογικές προσεγγίσεις του Ποινικού Δικαίου και των θεσμών Ποινικής Δικαιοσύνης ΙΙ

300072 Οργανωμένο Έγκλημα

300656 Ανακριτική και δικαιώματα του ανθρώπου

300657 Ποινολογία-Σωφρονιστική

300824 Επανορθωτική Δικαιοσύνη

300032 Πρακτική Άσκηση (τομέα Εγκληματολογίας)

300212 Βιολογία, τάξη και έγκλημα

300224 Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος Ι

300225 Ποινική Προστασία του Καταναλωτή (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300674 Αντεγκληματική Πολιτική

300825 Οικονομική εγκληματικότητα Ι: ποινικές προσεγγίσεις

300826 Εγκλήματα στο τραπεζικό σύστημα με έμφαση στο ξέπλυμα χρήματος

300080 Εγκληματολογία και Λογοτεχνία (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300198 Θυματολογία

300036 Πρακτική Άσκηση  (τομέα Εγκληματολογίας)

300226 Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ

300227 Εγκλήματα που συνδέονται με προσβολές του Πολιτεύματος και Εγκλήματα κατά της Πολιτειακής Εξουσίας

300228 Εγκλήματα διαφθοράς

300041 Εγκληματολογικές και ποινικές όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

300195 Ειδικά Θέματα Βίαιης Εγκληματικότητας: μελέτη περιπτώσεων (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

300161 Τοπική Κοινωνία Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Μειονότητες

300634 Οικονομία & Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ού αι. ΙΙ

300797 Ο Σύγχρονος καπιταλισμός. Συγκριτική και ιστορική προσέγγιση (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300044 Κοινωνική Λαογραφία (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300071 Στρατιωτικά – Κοινωνικά Κινήματα και Ριζοσπαστικοποίηση στα Βαλκάνια

300119 Κοινωνία και Υγεία – Πολιτικές Υγείας

300156 Τοπική Κοινωνία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

300162 Αναπαραστάσεις και Συμβολισμοί της καθημερινής ζωής (Μέσα επικοινωνίας)

300168 Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στην Ανατολική Ευρώπη

300191 Διαφθορά: Όψεις και εκδηλώσεις στην ελληνική κοινωνία και οικονομία

300748 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

300756 Κοινωνιολογία της Θρησκείας ΙΙ: Κράτος & Εκκλησία στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία

300033 Πρακτική Άσκηση (τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας)

300055 Η Συγκρότηση των Ελληνικών Πόλεων

300087 Η Ελλάδα στα Χρόνια 1940-1950, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος

300129 Κοινωνιολογία των πολιτικών συστημάτων Ι: Μορφές των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων

300147 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού

300177 Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ελλάδας

300201 Ζητήματα Διαφθοράς σε Μεταβατικές Κοινωνίες

300785 Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς

300786 Αστικός Λαϊκός Πολιτισμός: Καραγκιόζης & Ρεμπέτικο Τραγούδι

300793 Μειονότητες και μετανάστες στα Βαλκάνια (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300037 Πρακτική Άσκηση (τομέα Νεοελληνικής  Κοινωνίας)

300208 Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300670 Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Συστήματος (Μη διδασκόμενο το ακαδ. έτος 2018-2019)

300763 Ισλάμ και ριζοσπαστικοποίηση σε Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση

300835 Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού

300223 Τραγουδώντας στη φυλακή: αρχαϊκές, παραδοσιακές και σύγχρονες εικόνες της φυλακής

300126 Κοινωνιολογία και Ιστορία των Κρίσεων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

300159 Αγγλική γλώσσα ειδικότητας Ι

300160  Γαλλική γλώσσα ειδικότητας Ι

300733 Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα

300110 Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας

300163 Αγγλική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ

300164 Γαλλική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ

300167 Ιταλική γλώσσα ειδικότητας Ι

300172 Γερμανική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ

300173 Ιταλική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ

6053 Κοινωνική Επιρροή Ι (*Από το Τμήμα Ψυχολογίας)

700092 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (*Από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης)

6060 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις (*Από το Τμήμα Ψυχολογίας)

 

FaLang translation system by Faboba