Κοινωνιολογία: Ειδίκευση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 


 


Η Κοινωνιολογία, γνήσια κόρη της φιλοσοφίας και επιστήμη του 19ου αιώνα, ενισχύεται από ιδέες και πρακτικές που είναι ικανές να προσδιορίζουν στον 21ο αιώνα τον κοινωνιολόγο και την επιστήμη του.

Αυτός είναι ο στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, το δημοφιλέστερο, όπως έχει αναφερθεί, τμήμα Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα και σημαντική πρόκληση σπουδής και έρευνας της κοινωνιολογίας για επιστήμονες άλλων κατευθύνσεων, για ξένους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν την επιστήμη αυτή στη χώρα μας, και φυσικά για ερευνητές και καθηγητές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 

Ανακοινώσεις
Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Κοινωνιολογίας ακδ. έτους 2017-18 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ ¨Κοινωνιολογίας΄ του Τμήματος, 2-30 Ιουνίου ε.έ.Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2016

Διεπιστημονικότητα και Ειδίκευση 


Σήμερα στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, περισσότερο από άλλοτε, στις συνθήκες που δημιουργούνται από το τέλος του προηγούμενου αιώνα, ιδέες και πρακτικές συμπλέκονται στον κόσμο της έρευνας και του πανεπιστημίου και δοκιμάζονται σε ερευνητικά κέντρα, περιφερειακές διοικητικές μονάδες, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς. H αναζήτηση απαντήσεων και η πρόταση – λύση σε εγκιβωτισμένα στην κοινωνική οργάνωση ζητήματα απαιτούν τον ενεργητικό ρόλο του κοινωνιολόγου.

Η μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Κοινωνιολογία υπαγορεύεται από πραγματικότητες: δημόσιοι οργανισμοί, εθνικοί και διεθνείς, αντιμέτωποι με πολύπλοκα ζητήματα διεθνών σχέσεων, διαχείρισης προσωπικού, ανεργίας, ασθένειας, γήρανσης, διασποράς και μετανάστευσης των πληθυσμών και ακόμη μαζικά μέσα επικοινωνίας, εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης πολυεθνικών εταιρειών, πολιτικά κόμματα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα ενεργείας εξαρτώνται από ειδικούς στην ανάλυση της κοινωνικής χρήσης προϊόντων, αποφάσεων, συλλογικών στάσεων ή νοοτροπιών.

Αυτή όμως η ειδίκευση στην Κοινωνιολογία ενισχύεται αποφασιστικά απο το χαρακτήρα της ειδίκευσης και ιδίως τη διεπιστημονικότητά της.Η τελευταία διαμορφώνεται από κοινούς τόπους, πολλών επιστημών:  της οικονομίας, της πολιτικής, της ιστορίας, του πολιτισμού, της διοίκησης. Φυσικά κάθε μία από αυτές χρησιμοποιεί έννοιες, τεχνικές και ερμηνείες ανάλυσης που προσφέρει η Κοινωνιολογία,

Σήμερα η σύμπλεξη αυτή αποκτά κρίσιμη σημασία.

Οι συνέπειες της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, ιδίως στη χώρα μας, ενισχύει το ρόλο των κοινωνιολόγων στη λήψη αποφάσεων για το είδος των υιοθετούμενων δημοσίων πολιτικών, τη συμπίεση των κοινωνικών συνεπειών, την αντιμετώπιση του ακρωτηριασμού των κοινωνικών και πολιτικών -κλασικών και νέων- δικαιωμάτων, την κατανόηση του κλονισμού της εθνικής λειτουργίας του κράτους με σκοπό την ανάσχεσή της και την ανασυγκρότηση των κοινωνιών μας. Ενισχύει τέλος την κατανόηση και προβολή των νέων κοινωνικών κινημάτων και του ρόλου τους στην νέα εποχή που επελαύνει.
 

Επικοινωνία


Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνιολογίας - Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 920 1456

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sociology@panteion.gr

Περισσότερα βλ. Γραμματεία.