σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγήτρια

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΟIΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Courses in English


 


ΕΡΕΥΝΑ


 • Σχέσεις των «νέων τεχνολογιών επικοινωνίας» με τη σύγχρονη οργάνωση της «καθημερινής ζωής»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • Κωνσταντοπούλου Χρ.,  Σύμβολα, αρχέτυπα και φοβίες, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Φαντασιακού, Παπαζήσης Αθήνα 2011
 • Constantopoulou Ch. (dir), Récits et finctions dans la société contemporaine, L’Harmattan Collection « Logiques Sociales», Παρίσι 2011
 • Κωνσταντοπούλου Χρ.,  Τηλεόραση: ένα σύγχρονο εικονικό καφενείο. Αναπαραστάσεις και συμβολισμοί της καθημερινής ζωής, Παπαζήσης, Αθήνα 2010
 • Κωνσταντοπούλου Χρ., Ελεύθερος χρόνος: Μύθοι και πραγματικότητες, Παπαζήσης, Αθήνα 2010
 • Κωνσταντοπούλου Χρ., Κοινωνιολογία της καθημερινότητας. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της καθημερινής ζωής, Παπαζήσης, Αθήνα 2009

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού
 • Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής Ι
 • Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής ΙΙ
 • Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες): Κοινωνικές αναπαραστάσεις: Ταυτότητες και Μέσα Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Δ
Γραφείο: 6

Ημέρα και ώρες γραφείου
Τετάρτη 12.30-14.30 & "κάθε ζυγή" Πέμπτη 18.30-19.30

Email
christiana.constantopoulou @panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1782