σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγήτρια

Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 


ΕΡΕΥΝΑ


  • Ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων που εμπνέονται από υπάρχοντα κοινωνικά προβλήματα, διερεύνηση κοινωνικών προτύπων μέσω της ανάλυσης δεδομένων. 
  • Στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται: μέθοδοι ανάλυσης επιβίωσης (για πλήρη και λογοκριμένα (ελλιπή) δεδομένα), μοντέλα στοχαστικών (Μαρκοβιανών) διαδικασιών, μοντέλα λανθανουσών μεταβλητών, μέθοδοι πολυδιάστατης ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων.
  • Οι τρέχουσες εφαρμογές αφορούν σε δεδομένα εκπαίδευσης κυρίως από το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Μελετώνται θέματα σχετικά με την κατανομή της χρονικής διάρκειας πανεπιστημιακών σπουδών και τους παράγοντες που συνδέονται, την εξέλιξη της επίδοσης των φοιτητών, τα προγράμματα σπουδών, την απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, τη συμμετοχή του φύλου στην εκπαίδευση. 
 


 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


  • A. Kalamatianou. “Survival (Time to Event)-Type Data in Educational Research: Fundamentals & Applications” in New Methods in Demography, L. Gavrilov, N. Gavrilova and C. H. Skiadas (eds), ISAST, 2014, forthcoming. 
  • A. Kalamatianou, A. Marshall and M. Zenga. “Coxian Phase-type Distributions, Survival Trees and the Gini Index collaborating together to provide an in-depth knowledge of the Distribution of the Length of University Studies”. in New Methods in Demography, L. Gavrilov, N. Gavrilova and C. H. Skiadas (eds), ISAST, 2014, forthcoming. 
  • Α. Γ. Καλαματιανού και Φ. Κουγιουμουτζάκη (2013) “Πλευρές της Απασχόλησης Πτυχιούχων Παντείου Πανεπιστημίου: Η Ικανοποίηση από την Εργασία”, στο Κοινωνιολογία και Κοινωνικός Μετασχηματισμός στη Σύγχρονη Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, σελ. 359-390. 
  • D. Bagkavos, D. Ioannides and Kalamatianou A. (2013) “A goodness of fit test for the survival function under random right censoring”. Electronic Journal of Statistics, 7, 1, 2550-2576. 

 


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


  • Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης και στη θεωρία της δειγματοληψίας.
  • Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις μεθόδους διδιάστατης και πολυδιάστατης ανάλυσης.
  • Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση στατιστι­κών πακέτων Η/Υ.    

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 4

Ημέρα και ώρες γραφείου
Πέμπτη 15.00-17.00

Email
akalam@panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1798