σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ


 • Οριοθετήσεις πλαισίων μελέτης, αρχών προσέγγισης και εξειδίκευσης του φαινομένου της διαφθοράς. Αποτυπώσεις κριτηρίων, στόχων και διεπιστημονικών προαπαιτούμενων.
 • Χαρτογραφήσεις εννοιολογικών, πραγματολογικών και υπολογιστικών στοιχείων του φαινομένου της διαφθοράς σε εθνική και διεθνή κλίμακα.
 • Διαχειρίσεις του φαινομένου της διαφθοράς  από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, σε επίπεδο εθνών κρατών και διεθνώς.
 • Αναδείξεις του φαινομένου της διαφθοράς από διεθνείς οργανισμούς-Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ΟΟΣΑ.
 • Προσεγγίσεις του φαινόμενου στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής του διδασκαλίας.
 • Αποτυπώσεις μοντέλων και δεικτών υπολογισμού του φαινομένου της διαφθοράς.
 • Ο Δείκτης Αποτύπωμα της Διαφθοράς [The Corruption Footprint Index (CFI)],  στα έθνη κράτη ανά τον κόσμο. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • (2015)  D. Prontzas, The Corruption Footprint Index (CFI):   A New Index about Measuring Corruption, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.5, N. 12.
 • (2014) Δ. Πρόντζας, Λόγος και Πρακτικές Αντι-διαφθοράς, Κείμενα και Ποσοτικές αναλύσεις στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα, Παπαζήσης. 
 • (2013) Δ. Πρόντζας. Διαφθορά και Κοινωνία, Προβλήματα για την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, Αθήνα, Παπαζήσης.
 • (2006) σε συνεργ. με Α. Λύτρα, Η αγροτική εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Κοινωνία, Παραγωγή και Ιδιοκτησία το 1951, Αθήνα, Παπαζήσης.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


 • Κοινωνία και Διαφθορά
 • Διαφθορά : Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία
 • Ζητήματα διαφθοράς σε μεταβατικές κοινωνίες
 • Διδακτική της Κοινωνιολογίας - Ειδική Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Β
Γραφείο: δ

Ημέρα και ώρες γραφείου
Τρίτη 17.30-18.00, Πέμπτη 18.30-19.00. Μετά από συνεννόηση μέσω e-mail.

Email
dimnave@yahoo.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1767