σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Courses in English


 


ΕΡΕΥΝΑ


 • Εκπαίδευση και κοινωνία
 • Κοινωνικές ανισότητες
 • Υποκείμενο, κοινωνική συνείδηση και θέση 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • (2011) (υπό έκδοση) “Consciousness: The Sociological Approach” στο Kreitler, S et al. (eds.) Consciousness and the Human Sciences, book series, Berlin, N. York: Peter Lang publ. gr. σελ. 20
 • (2011) “Status” στο Ritzer, G & M. Ryan (eds.) The Concise Encyclopedia of Sociology, Malden, Oxford: Wiley & Blackwell, σσ. 613-614.
 • (2010) Τα όρια της εκπαίδευσης. Δοκίμια, Αθήνα: εκδ. Ατραπός.
 • (2009α) “Prestige” in Ritzer, G. (ed.) Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online, 03/3/2009, σελ. 6.
 • (2009β) “Education, Social Functions of” in Ritzer, G. (ed.) Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online, 03/3/2009, σελ. 8.
 • (2008) Εκπαίδευση και κοινωνία. Κριτική διερεύνηση των κοινωνικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, Αθήνα: εκδ. Πολύτροπον.
   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ)


 • Κωδ. 708: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι (εξάμ. Ε’, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)
 • Κωδ.  754: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ (εξάμ. Στ’ Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)
 • Κωδ. 145: Κοινωνικές ανισότητες Ι (εξάμ. Ε’, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)
 • Κωδ. 146: Κοινωνικές ανισότητες ΙΙ: Πολιτικές για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (συνδιδασκαλία) (εξάμ. Στ΄, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)
 • Κωδ. 031: Πρακτική άσκηση (ΚΜ) (εξάμ. Ζ’, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)
 • Κωδ. 035: Πρακτική άσκηση (ΚΜ) (εξάμ. Η’, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ)


 • Κοινωνιολογία της γνώσης (συνδιδασκαλία) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  Τμήματος Κοινωνιολογίας (Κατεύθυνση: Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας), (Εξ. Β’).


 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Δ
Γραφείο: 3

Ημέρα και ώρες γραφείου
Τρίτη 12.00-14.00 & Πέμπτη 11.00-13.00

Email
vkantz@panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1801