σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγήτρια

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ


 • Σύγχρονη κοινωνική θεωρία
 • Φύλο, σεξουαλικότητα, εθνικισμός
 • Σώμα, σύνορα και το ‘ανθρώπινο’
 • ΜΜΕ, υποκειμενικότητες, βία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • Χαλκιά, Α., 2011, Έμφυλες βιαιότητες: εξουσία, λόγος, υποκειμενικότητες. Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 • Χαλκιά, Α., (επιστ. υπεύθυνη, επιμ.) Στρατούλη, Ρ. (ερευν.), 2009, Τα νέα κινήματα στην Ελλάδα: υλικό για το φύλο και την σεξουαλικότητα, 2000-2008. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Βάση δεδομένων (757 καταχωρημένα κείμενα). Εισαγωγικό κείμενο. Αναλυτική βιβλιογραφία. http://www.genderpanteion.gr/gr/indexvasi08.php  
 • Χαλκιά, Α., 2008, «Ο εθνικισμός της αριστεράς και η δυνάμει παραγωγική διάσταση των έμφυλων τραυμάτων, με αφορμή το βιβλίο του Άκη Γαβριηλίδη, Η Αθεράπευτη Νεκροφιλία του Ριζοσπαστικού Πατριωτισμού,» Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 101:105-108.
 • Halkias, A., 2008, “Nationalism, lipstick and kitchen knives: Power and society in the case of Vazirani,” Re-framing Representations of Women, Susan Shifrin, επιμ. Hampshire, Αγγλία, Ashgate Press. 225-240.   
 • Χαλκιά, Α., (επιστ. υπεύθυνη, επιμ.) Γκολφινόπουλος, Γ., Καλφοπούλου, Α., (ερευνητές),  2007, Η σύγχρονη διεπιστημονική συζήτηση για το σώμα, την εξουσία και το λόγο. Σχολιασμένος κατάλογος βιβλίων για την βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου, Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  http://www.genderpanteion.gr/gr/vivliothiki.php
 • Μιχαηλίδου, Μ., Χαλκιά, Α., (επιμ.), 2005, 2006,  Η Παραγωγή του Κοινωνικού Σώματος.  Αθήνα, εκδόσεις Κατάρτι-Δίνη.
 • Χαλκιά, Α., 2007, Το άδειο λίκνο της δημοκρατίας: σεξ, έκτρωση και εθνικισμός στη σύγχρονη Ελλάδα, μετάφ. Μαρία Καστανάρα, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 • Halkias, A., 2004, The Empty Cradle of Democracy:  Sex, Abortion and Nationalism in Modern Greece. Durham, North Carolina, ΗΠΑ, Duke University Press.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Προπτυχιακά Μαθήματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας
 • Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
 • Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Έθνους και του Φύλου στα ΜΜΕ
 • Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Φύλου στα ΜΜΕ


Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Φύλο, Λόγος, Εξουσία
 • Φύλο και Εθνοτικότητα: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Φύλο και Ανισότητα

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτήριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 18

Ημέρα και ώρες γραφείου
Μετά από συνεννόηση με e-mail

Email
halkiasal@outlook.com

Τηλέφωνο
+30 210 920 1787