σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Coursces in English


 


ΕΡΕΥΝΑ

 
 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Σύγχρονες θεωρίες για το κράτος, την εξουσία και την πολιτική νομιμοποίηση
 • Ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα με έμφαση στην περίοδο του μεσοπολέμου
 • Κοινωνιολογία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
 • Συστημική θεωρία
 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Κοινωνιολογικοί αναστοχασμοί για το πολιτικό και το δίκαιο. Η συστημική θεωρία του Niklas Lulmann, Αθήνα, Παπαζήσης, 2014.
 • Η ανάδυση του πολιτικού στοιχείου στην κοινωνιολογία του Max Weber, Αθήνα, Παπαζήσης, 2014.
 • Κράτος, εξουσία, κοινοβουλευτικό σύστημα σε κρίση κατά την περίοδο 1914-1920. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η λειτουργία του πολιτεύματος (Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων), Αθήνα, Παπαζήσης, 2013.
 • Η νομοθεσία του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την περίοδο 1911-1920 στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής του πολιτικής και στα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της εποχής (Έπαινος της Βουλής των Ελλήνων), Αθήνα, Παπαζήσης, 2013.
 • Αξιοπρέπεια και δικαιώματα του ανθρώπου ως συγκείμενα της νεωτερικότητας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2013.
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 
 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Κοινωνιολογία των πολιτικών συστημάτων Ι: Μορφές των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων και το ελληνικό πολιτικό σύστημα
 • Κοινωνιολογία των πολιτικών συστημάτων ΙΙ: Μορφές των σύγχρονων κομματικών συστημάτων και το ελληνικό κομματικό σύστημα
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινωνιολογία
 
 • Μορφές κοινωνικής ανισότητας: Θεωρητικές προσεγγίσεις 
 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Β
Γραφείο: 13

Ημέρα και ώρες γραφείου
Δευτέρα 14.15-15.00, Πέμπτη 14.15-15.00

Email
tsirosdimitris@hotmail.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1898