σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο: Ποινικό Δίκαιο

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 19

Ημέρα και ώρες γραφείου
Παρασκευή 12.00-14.00

Email
geo.tzortzis1@panteion.gr