σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 17

Ημέρα και ώρες γραφείου
Τρίτη και Τετάρτη 14.45-15.30

Email
kipasmilt@yahoo.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1892