σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Β
Γραφείο: 3

Ημέρα και ώρες γραφείου
Τρίτη 11.00-13.00

Email
gkarabelias@yahoo.com

Τηλέφωνο
+30 210 920 1729