σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ


 


ΕΡΕΥΝΑ


 • Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων
 • Κοινωνιολογία της Εργασίας
 • Θεωρία της Κοινωνικής Δομής  

 


ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • Α. Λύτρας, “The Greek Higher Education. Characteristics, Achievements, Opportunities and Challenges”, First Greek American Academic Meeting, Ουάσιγκτον, 15-16 Ιανουαρίου 2011.
 • Α. Λύτρας, «Η Κοινωνική Δομή στην Ελλάδα. Επιλογές από την κοινωνική συγκρότηση στον εικοστό αιώνα», Α. Μωϋσίδης, Σ. Σακκελαρόπουλος, Η Ελλάδα στον 19ο και τον 20ο αιώνα, Αθήνα, Τόπος, 2010, σσ. 249-257. 
 • Α. Λύτρας, Μικρό-Αστική Λειτουργία και Οργάνωση στην Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήσης, 2010.
 • Α. Λύτρας, «Η περίοπτη φτώχεια. Ο κοινωνικός αποκλεισμός στην κοινωνία του πλούτου», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2009 (28-30 Μαΐου-Υπό Δημοσίευση στα Πρακτικά).
 • Α. Λύτρας, Πολιτική Στρατηγική για τις Κοινωνικές Τάξεις. Αναλυτικά Δοκίμια, Αθήνα, Παπαζήσης, 2008.
   

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


 • Κοιν. 049:  Θεωρία της Κοινωνικής Στρωμάτωσης  (εξάμ. .Β΄, Υποχρ. 2010-2011)
 • Κοιν.  744: Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής (εξάμ. Γ΄, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)
 • Κοιν. 749: Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα. (εξάμ. ΣΤ΄, Υποχρ./Επιλ., 2010-2011)

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινωνιολογία
 • Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες
 • Κοινωνικές Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας και το Κράτος Πρόνοιας

   

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Β
Γραφείο: 6

Ημέρα και ώρες γραφείου
Είναι σε εκπαιδευτική άδεια για το ΧΕ

Email
anlytras@gmail.com

Τηλέφωνο
+30 210 9201773