σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ