σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Ομότιμος Καθηγητής

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα
Μαθήματα