σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Π.Δ. 407

Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα