σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Υπάλληλος

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Γραφείο: Γραμματεία

Email
and.mpratsalis@panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1075Μαθήματα