σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Γνωστικό Αντικείμενο: dc

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα
Μαθήματα