σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Γραμματέας

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Γραφείο: Γραμματεία

Email
sociology@panteion.grΜαθήματα