σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ποινικό Δίκαιο

 


ΕΡΕΥΝΑ


  • Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και της υγείας των εργαζομένων
  • Ζητήματα της ποινικής ευθύνης των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων

 


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


  • Ποινική προστασία του περιβάλλοντος,
  • Ποινική προστασία του καταναλωτή, 
  • Ποινική προστασάι της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
  • Γενικό Μέρος του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, 
  • Προβληματική της εναρμόνισης του ποινικού δόγματος με τις σύγχρονες εκφάνσεις της εγκληματικής συμπεριφοράς και
  • Ζητήματα Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 19

Ημέρα και ώρες γραφείου
Παρασκευή 12.00-14.00

Email
apapan@panteion.gr