σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ


 • Κοινωνία και κοινότητα, τοπική κοινωνία και κοινοτισμός
 • Τοπική  δημοκρατία, τοπική αυτοδιοίκηση  
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και μειονότητες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • (2014), Τοπική Δημοκρατία   και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
 • (2014), Κράτος και Αυτοδιοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. (Υπό δημοσίευση)
 • (2014), μαζί με Τόλιο Γιάννη,  «Οικονομικές κρίσεις του καπιταλισμού και σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης του κεφαλαίου», Σεμινάρια Μαρξιστικής Θεωρίας, εκδ. ΜΑ.ΧΩ.ΜΕ, Αθήνα.
 • (2014), «European Integration and the economic crisis at the periphery: the Case of Greece». Ανακοίνωση  στο: Regional Science Association 54th  European Congress, Saint Petersburg,  Russia, 26– 29 August 2014.
 • (2013), «Εθνικό κράτος και ευρωπαϊκή ενοποίηση», Μαρξιστικές προσεγγίσεις  σε επίκαιρα θέματα, εκδ. ΜΑ.ΧΩ.ΜΕ, Αθήνα.
 • (2013), «Europäische Integration und Nationalstaat: Die Muslimische Minorität Im Griechischen Thrakien»,  Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Vol. IV, (1), 2013, pp. 41-47. 
 • (2012), «Die Europäische Integration Unter Dem Aspekt Von Wirtschaft Und Politik, Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft», Vol. ΙΙΙ (1), 2012, S. 27-42.
 • (2012), «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και περιφερειακή οικονομική κρίση. Η περίπτωση της Ελλάδας», Ανακοίνωση  στο 17ον   Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων  με θέμα: Το μέλλον του αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας,  Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Δελφοί, 25.2.2012. 
 • (2011), «Παγκοσμιοποίηση»,  Στον τιμητικό τόμο, Ανάπτυξη, Ηγεσία, Κοινωνία, προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Κλεομένη Κουτσούκη, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα.
 • (2011), «Die Europäische Union und das Problem der Hegemonie: ein Historischer Rückblick», Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Vol. II (2), 2011, S. 27-34.
 • (2011), «Die Türkei im Vorhof der Europäischen Union», Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Band, I(1), 2011, S. 43-52.
 • (2010), «Η τελευταία καπιταλιστική οικονομική κρίση: Η περίπτωση της Ελλάδας», Ανακοίνωση  στο 16ον   Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων  με θέμα: Η Περιφερειακή διάσταση της νέας στρατηγικής. Ευρώπη 2020, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
 • (2010), Τοπική Κοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,  εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
 • (2009), «Communalism and Minority within the European framework»,  EAST-WEST Journal of ECONOMICS AND BUSINESS, Vol. XII - 2009,    No 2, (p.81-94).
 • (2009), «Frontier Regions of the European Union: The National State and the European Union as significant factors to the function of local communities»,  EAST-WEST Journal of ECONOMICS AND BUSINESS, Vol. XII - 2009, No 1, (p.75-87).
 • (2009), «Από την εξισωτική κοινότητα στο σύγχρονο κοινοτισμό». Ανακοίνωση  στο   Διεθνές Συνέδριο του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα,  Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,  27-28 Νοεμβρίου 2009. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


 • Τοπική Κοινωνία Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Μειονότητες (εξαμ. Γ’ Υποχρ./Επιλ.)
 • Τοπική Δημοκρατία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (εξαμ. Δ’ Υποχρ./Επιλ.)
 • Τοπική Κοινωνία και Διοίκηση (εξαμ. Ε’ Υποχρ./Επιλ.)
 • Κοινωνία και Κοινοτισμός (εξαμ. ΣΤ΄, Υποχρ./Επιλ. 2014-15) 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 17

Ημέρα και ώρες γραφείου
Δευτέρα 12:30-13:30

Email
trkost@panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1892