σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Ομότιμος Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ


 • Αναπτυξιακή  ανάλυση και πολιτική
 • Συγκριτική τεχνολογική, βιομηχανική και ενεργειακή πολιτική
 • Μακροχρόνιες οικονοιμικές και κοινωνικές μεταβολές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • Ενέργεια και ανάπτυξη στην μεταπολεμική περίοδο. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 1950-1992, Αθήνα Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1995, σσ. 573
 • Τεχνολογική αλλαγή και Βιομηχανική Ανάπτυξη: Η ιστορία της Χημικής Τεχνολογίας και η Διεθνής Χημική Βιομηχανία από το 1850 έως σήμερα». Έργο σε συνεργασία με τον Ε.Λιδωρίκη. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (υπό έκδοση) Αθήνα, 2011 Τόμοι 3, σσ. 1925
 • «Τηλεόραση και λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα (1995-2004)» στο χαριστήριο τόμο «Δημήτριος Γ. Νιάνιας» καθηγητής Φιλοσοφίας. Φιλοσοφία, Κοινωνία και Πολιτισμός, εκδόσεις Χ.Α.Λιβάνη, Αθήνα 2006, σσ. 255-284.
 • «Τεχνολογικός μετασχηματισμός: Διεθνείς παράγοντες και εθνικά αποτελέσματα», στο Θανάσης Καλαφάτης, Ευάγγελος Πρόντζας et alii, Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, τ. Β’, Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2011, σσ. 599-682 (σημ. 814-822).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


 • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία,
 • Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης,
 • Κοινωνιολογία του Παγκόσμιου Συστήματος,
 • Τεχνολογική Αλλαγή και Οικονομικοκοινωνικός Μετασχηματισμός: Δομή και μεταβολές της ελληνικής οικονομίας 19ος- 20ος αιώνα,
 • Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ευρώπης, 19ος-20ος αιώνας,
 • Ιστορία του Καπιταλισμού,
 • Ελληνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Κλιματική Αλλαγή,
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη