σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΡΕΥΝΑ


 • Θεωρητική Εγκληματολογία
 • Συγκριτική Εγκληματολογία
 • Εγκληματολογικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Σύγχρονες Τάσεις της Αντεγκληματικής Πολιτικής
 • Κοινωνική Επανένταξη των Αποφυλακιζομένων
 • Εγκληματολογία και Λογοτεχνία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και κοινωνικός έλεγχος: όψεις ένταξης και αποκλεισμού», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο – Γενικό Τμήμα Δικαίου, «Ελευθερίες – Δικαιώματα – Ασφάλεια στην Ε.Ε.», Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σελ. 133-148.
 • «Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και εγκληματοποίηση των μεταναστών στο “χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης”: Γενική θεώρηση», στο «Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας» - Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τ. ΙΙ, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, σελ. 1385-1403.
 • «Γλώσσα του εγκλήματος, φωνές του ανθρώπου» στο «Πολυγλωσσία» (Επιμ. Μ. Β. Καρρά), Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Ίδρυμα Ωνάση, Αθήνα, 2011, σελ. 29-33.
 • «Όταν η εγκληματολογία συναντά τη λογοτεχνία: Ζητήματα διδασκαλίας και έρευνας», στο Χ. Τσουραμάνη, Ν. Κουράκη, Χ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), «Εγκληματολογία: Διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα», Α.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2011, σελ. 457 – 479.    
 • «Criminalisation de l’ immigration irrégulière et droits de l’homme dans le cadre de l’européanisation de la politique criminelle: approches criminologiques», στο Annuaire International des Droits de l Homme, τ. VI: ‘Immigration en Europe et droits de l’ homme’, (υπό δημοσίευση).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Εγκληματολογικές Όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
 • Συγκριτική Εγκληματολογία.

Επόπτης Πρακτικής Άσκησης του Τομέα Εγκληματολογίας

Σεμινάρια

 • Εγκληματολογία και Λογοτεχνία.

Μεταπτυχιακά μαθήματα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

 • Σύγχρονες διεθνείς τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο και δικαιώματα του ανθρώπου

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 6

Ημέρα και ώρες γραφείου
Μετά από συνεννόηση μέσω e-mail

Email
genik59@yahoo.com

Τηλέφωνο
+30 210 920 1794