σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγήτρια

Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΓΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Κτίριο ΔΕΣΚοι
Όροφος: Δ
Γραφείο: 1

Ημέρα και ώρες γραφείου
Τρίτη 10.00-11.00 & Πέμπτη 17.30-18.30

Email
chaidou@panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1786