σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ


   1.   Ο ρόλος των λογίων στη διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού
          * Η παιδεία στην Κωνσταντινούπολη
          * Διάλογοι με το Ισλάμ
          * Αλέξανδρος και Νικόλαος Μαυροκορδάτος
          * Παιδεία και Εκπαίδευση κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
          * Τοπικές παιδευτικές επιτεύξεις
   2.  Η παιδεία στο ελληνικό κράτος
          * Εκπαίδευση και εργασία κατά τον 19ο αιώνα
          * Το γλωσσικό ζήτημα
          *  Οι ιδεολογίες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
   3.  Σύγχρονοι εκπαιδευτικοί θεσμοί
          * Εκπαιδευτικές πολιτικές στη συνθήκη και Ευρωπαϊκή ενοποίηση
          * Ζητήματα μεταρρύθμισης στις βελτιωτικές χώρες
          * Αναλυτικά προγράμματα

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 10

Ημέρα και ώρες γραφείου
Όλες τις ημέρες εκτός Δευτέρας (κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mai),

Email
charis.meletiadis@panteion.gr

Τηλέφωνο
+30 210 920 1788