σε δοκιμαστική λειτουργία


Βαθμιδα: Ομότιμος Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο
Όροφος: Ε
Γραφείο: 6

Ημέρα και ώρες γραφείου
Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-11:00

Email
amaganas@hotmail.com

Τηλέφωνο
+30 210 920 1796