σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

 

 

Την

 

Τρίτη 11 Μαρτίου ε.έ.

στην

Συνεδριακή Αίθουσα του ΔΕΣΚοι

και ώρα 15:00

 

καλούνται οι σπουδαστές του ΠΜΣ σε συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Ε. Πρόντζα.

Έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν:

  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
  • Οι Διευθυντές των Κατευθύνσεων, και
  • Οι διδάσκοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Θέμα:

Όροι και συνθήκες λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 

O Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Ευάγγελος Πρόντζας

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-03-07