σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

  • Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14.


  • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν  

Σάββατο 22 Φεβρ. 2014

  • Το Πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:


1ο Μάθημα:

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
[Κ.Μ. 300604]
ώρα: 09.00-11.00
Αμφιθέατρο 2 


2ο Μάθημα:
Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη
[Κ.Μ. 300643]
ώρα: 11.30-13.30
Αμφιθέατρο 2

3ο Μάθημα:
Αρχές Κοινωνιολογίας Ι
[Κ.Μ. 300012]
ώρα: 14.00-16.00
Αμφιθέατρο 2Προσοχή


Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) Υπουργικής Aπόφασης για τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξετάσεων του πρώτου μαθήματος μια ώρα πριν την έναρξη αυτών, ενώ για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-02-13