σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 
 
 
 
 
  • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων
  • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιαν.-Φεβρ. 2014 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων των διδασκόντων.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
    • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2014-01-ΧΧ)
 

  

 

Επιπλέον Πληροφορίες