σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

  • Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Απόκτηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).
  • Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, θα παραλαμβάνουν το δελτίο του ειδικού εισιτηρίου τους, μετά από ηλεκτρονική αίτηση.
  • Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί η σχετική υπηρεσία στην ηλεκτρονική  διεύθυνση


http://paso.minedu.gov.gr/

  • Οι οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
     


http://paso.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf
 


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-09-30