σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

   

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

 

1. Η εξεταστική περίοδος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας παρατείνεται ως τις

11 Οκτωβρίου 2011.

2. Η προφορική εξέταση του μάθηματος

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία

(Ε. Τσοτσορός, Ι. Αντωνόπουλος)

θα διεξαχθεί τη

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011,

ώρα: 9:00-15:00 στο γραφείο Ε17.

 

Στην εξέταση μπορούν να προσέλθουν όλοι οι φοιτητές (Α-Ω).
  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-09-27