σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

 

 


Δηλώσεις Συγγραμμάτων 


Ανακοινώνεται  ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων ξεκινούν

30 Οκτωβρίου 2013

και θα ολοκληρωθούν την

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

 

Διανομή Συγγραμμάτων 

 
Η  διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά
 
30 Οκτωβρίου 2013
και θα ολοκληρωθεί την
 
Τετάρτη  15 Ιανουαρίου 2014.
 
 

Παρατηρήσεις

 
  1. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα, τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
  2. Θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος για το χρονικό διάστημα που θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων. 
  3.  Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ή είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-30