σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Υπενθυμίζεται στους / στις πρωτοετείς φοιτητές -τριες, πρωτίστως, ότι με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ο/η φοιτητής/-τρια είναι απαραίτητο να είναι ενήμερος-η και να φροντίσει για θέματα που αφορούν ειδικώς το αντικείμενο των σπουδών του.

 

Τετοια θέματα είναι:

♦ Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η δήλωση των μαθημάτων του, τα ακαδημαϊκά συγγράμματα κ.ά.,
♦ Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και η άμεση ενημέρωσή του,
♦ Τα σεμινάρια που γίνονται σε όλα τα στάδια σπουδών,
♦ Οι επιστημονικές συναντήσεις, τα συνέδρια, οι λοιπές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο νέο ακαδημαϊκό χρόνο. 
 
  • Περισσότερα βλέπε εδώ

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-28