σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

► Οι ώρες υποδοχής των φοιτητών - τριών από τους Καθηγητές του Τμήματος  έχουν ανακοινωθεί και εμφανίζονται στον ιστοχώρο εκάστου μέλους ΔΕΠ στην ενότητα 

Επικοινωνία

(βλ. Προσωπικό > Μέλη ΔεΠ > Όνομα > Επικοινωνία)

► Οιαδήποτε μεταβολή θα ανακοινώνεται με ιδιαίτερη αναφορά.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-28