σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 


 

 

 

  

► Οι εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνιολογία" ορίσθηκαν με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος όπως φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.sociology.panteion.gr/pms/index.php?p=news&section=0&id=600&archive=&lang=el

► Η κατάσταση των υποψηφίων έχει επίσης αναρτηθεί και παρουσιάζεται στον σύνδεσμο:

http://www.sociology.panteion.gr/pms/index.php?p=news&section=0&id=604&archive=&lang=el

►Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία" το οποίο θα βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.sociology.panteion.gr/pms/index.php?p=home&lang=el

 

 

► Από τη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.
 
► Αναλυτικά βλ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-09-02