σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη ΣειράΑνακοινώνονται από τη γραμματεία του τμήματος οι κάτωθι μεταβολές στην ημερομηνία εξέτασης των μαθημάτων:

  • "Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι" (κωδ. 030622 - εξάμηνο Δ')

18.09.2013, ώρα 08:00-14:00, αίθουσα Γ2 (Α-Ο)

19.09.2013, ώρα 08:00-14:00, αίθουσα Γ2 (Π-Ω)

  • "Νεοελληνική Κοινωνία και Διαδικασίες Παραγωγής της Λογιοσύνης: Κέιμενα για την Παιδεία και το Σχολείο από την εποχή των Παλαιολόγων έως και τον 20ο αιώνα" (κωδ. 030174 - εξάμηνο Η')

24.09.2013, ώρα 12:00, γραφείο Ε10

  • "Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής Ι" (κωδ. 030158 - εξάμηνο Ε')

16.09.2013, ώρα 09:00-11:00, γραφείο διδάσκουσας (Δ' όροφος - κτίριο ΔΕΣΚοι - προφορικά)

  • "Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωης ΙΙ" (κωδ. 030162 - εξάμηνο Στ')

16.09.2013, ώρα 11:00-13:00, γραφείο διδάσκουσας (Δ' όροφος - κτίριο ΔΕΣΚοι - προφορικά)

  • "Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου" (κωδ. 030165 - εξάμηνο Η')

18.09.2013, ώρα 14:00-16:00, γραφείο διδάσκουσας (Δ' όροφος - κτίριο ΔΕΣΚοι - προφορικά)

  • "Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού" (κωδ. 030171 - εξάμηνο Η')

18.09.2013, ώρα 17:00-18:00, γραφείο διδάσκουσας (Δ' όροφος - κτίριο ΔΕΣΚοι - προφορικά)

  • "Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία" (κωδ. 030014 - εξάμηνο Α')

06.09.2013, ώρα 10:00-12:00, αίθουσες 102 (Α-Κ) και 108 (Λ-Ω)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-08-27