σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών-τριών στο πρόγραμμα LLP/Erasmus.

Τα επιλέξιμα κράτη και οι σχετικές πληροφορίες βλ. εδώ.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-07-18