σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Τη

Δευτέρα 1η  Απριλίου 2013

στο


Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ

ώρα 17.00 -  20.30

πραγματοποιείται επιστημονική συνάντηση με αντικείμενο:

Νομοθετική λειτουργία και νομοτεχνική

  • Για το πρόγραμμα βλ. συνημμένα

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
0000-00-00

Συνημμένα
Πρόγρ_Νομ_Λειτ Νομ.pdf