σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ότι

  • μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας

 

από την Τρίτη 12-03-2013

μέχρι

και την Τρίτη 02-04-2013,

μόνο  κάθε Τρίτη 10.00-13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος

  • Η αίτηση υποβάλλεται όταν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική  βαθμολογία τα κάτωθι:
  1. οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς  και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου  και
  2. η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα..    

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 

  • Κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας απαιτείται να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Το  βιβλιάριο σπουδών
  2. Ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το φοιτητικό εισιτήριο (πάσο).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-03-02