σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Πρόγραμμα εξετάσεων


 

  • Το Πρόγραμμα εξετάσεων αναρτήθηκε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Τμήματος μας
  • Η διεύθυνση ανάρτησης είναι:

http://sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=16&id=57&lang=el

 


Ύλη εξετάσεων: Διευκρινίσεις


 

  • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.
  •  Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο Φεβρουάριος 2013 διευρύνεται ανάλογα με τη ροή των ανακοινώσεων των διδασκόντων.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
    • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2012/13-12/01-ΧΧ)

Επιπλέον Πληροφορίες