σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

  • Από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις της βιβλιοθήκης που αποσκοπούν
    • αφενός στην εξοικείωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με τη συλλογή και τις υπηρεσίες της και
    • αφετέρου στην καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική αναζήτηση, αξιολόγηση και χρήση τους.
  • Τα συναντήσεις σιεξάγονται στην αίθουσα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης και διαρκούν 60-90 λεπτά.
  • Περισσότερα για το Πρόγραμμα βλ. εδώ

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-08