σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Ανακοινώνεται ότι την

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ.

στην Αίθουσα Τελετών (Αίθουσα Αριστοτέλους -κτήριο Κεντρικής Διοίκησης) θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών για το Πρόγραμμα LLP/Erasmus.
 

  • Η συμμετοχή όσων προτίθενται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη, γιατί θα δοθεί βασική πληροφορόρηση και θα απαντηθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις.

 

  • Στην Ημερίδα μας θα παραστούν Ακαδημαϊκοί Συντονιστές του Προγράμματος, μέλη του ESN (Erasmus Student Network), και πρώην μετακινηθέντεες φοιτητές Erasmus.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-14