σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Κυκλοφόρησε το 1ο τεύχος του 7ου Τόμου της εξαμηνιαίας επιστημονικής επιθεώρησης

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη / Social Cohesion and Development

με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Θ. Σακελαρόπουλο.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-10-10