σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

  • Στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων έχουν σημειωθεί ορισμένες μεταβολές.
  • Ειδικότερα, οι μεταβολές αφορούν  τις διδασκαλίες των κ.κ.:
    • Χ. Ξανθόπουλος, βλ. εδώ.
    • Γ. Νικολόπουλος, βλ. εδώ.
    • Χ. Κωνσταντοπούλου, βλ. εδώ.
  • Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-10-10